پرش به محتوای اصلی

اطلاع رسانی

رعایت اصول حاکم در خصوص نحوه استفاده دفاتر پیشخوان از خدمات تامین کنندگان (1401/02/07)

تعرفه خدمت "ثبت نام نیازمندان" کمیته امداد خمینی (ره) (1400/09/20)

بازنگری در تعرفه خدمت ثبت کارت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1400/8/15)
 
اطلاع رسانی در خصوص ارائه خدمات به دفاتر پیشخوان خدمات دولت بخصوص دفاتر تازه تاسیس و تک خدمت اطلاع رسانی در خصوص ارائه خدمات به دفاتر پیشخوان خدمات دولت بخصوص دفاتر تازه تاسیس و تک خدمت

 

تعرفه های خدمات پیشخوان دولت الکترونیک تاییده شده در مورخ 1398/12/21

 

ابلاغ عدم توانایی دفاتر روستایی در ارائه ضمانت نامه بانکی به شرکت همراه اول (1399/01/09)

تمدید مهلت تبدیل دفاتر طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی (1399/01/09)

معرفی شرکت فرهیختگان برتر به دفاتر برای عقد قرارداد و نصب پوز (1399/01/10)

تکمیل اطلاعات دفاتر در سامانه شرکت فرهیختگان برتر (1398/12/25)

ابلاغ دریافت نقدی خدمات پستی(1398/12/21)

ارائه خدمات یکسان توسط دفاتر پیشخوان و ICT روستایی (1398/12/07)

ارسال تعرفه استعلام وضعیت و اعتراض یارانه معیشتی (1398/11/27)

معرفی دفاتر پیشخوان جهت عقد قرارداد (1398/11/20)

تعیین عناوین 402 خدمت قابل ارائه از طریق دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی(1398/08/10)