تعداد بازدیدکنندگان

۴ نفر
۱۱,۷۶۱,۵۰۱ نفر
۶,۵۶۸ نفر
۱۸,۴۴۶ نفر
۸ تیر ۱۳۹۸
۴۹,۶۷۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۳/۱۱ ۶۸   کاربر ۹۲   صفحه
۰۳/۱۰ ۲۰۸   کاربر ۲۹۲   صفحه
۰۳/۰۹ ۱۹۵   کاربر ۲۵۶   صفحه
۰۳/۰۸ ۱۵۵   کاربر ۱۹۱   صفحه
۰۳/۰۷ ۹۱   کاربر ۲۱۰   صفحه
۰۳/۰۶ ۵۸   کاربر ۲۳۹   صفحه
۰۳/۰۵ ۱۳   کاربر ۱۱۶   صفحه
۰۳/۰۴ ۲۲   کاربر ۱۳۸   صفحه
۰۳/۰۳ ۵۷   کاربر ۲۶۴   صفحه
۰۳/۰۲ ۱۷   کاربر ۱۱۹   صفحه
۰۳/۰۱ ۴۶   کاربر ۲۰۰   صفحه
۰۲/۳۱ ۵۵   کاربر ۲۰۸   صفحه
۰۲/۳۰ ۶۵   کاربر ۳۱۱   صفحه
۰۲/۲۹ ۶۷   کاربر ۲۰۲   صفحه
۰۲/۲۸ ۷۲   کاربر ۲۵۲   صفحه
۰۲/۲۷ ۷۹   کاربر ۲۷۸   صفحه
۰۲/۲۶ ۲۲   کاربر ۱۳۷   صفحه
۰۲/۲۵ ۴۳   کاربر ۲۰۸   صفحه
۰۲/۲۴ ۱۰۳   کاربر ۳۰۸   صفحه
۰۲/۲۳ ۸۵   کاربر ۲۹۳   صفحه
۰۲/۲۲ ۵۳   کاربر ۲۵۶   صفحه
۰۲/۲۱ ۴۰۵   کاربر ۶۱۴   صفحه
۰۲/۲۰ ۶۶   کاربر ۲۴۱   صفحه
۰۲/۱۹ ۱۵   کاربر ۱۲۰   صفحه
۰۲/۱۸ ۶۵   کاربر ۲۴۸   صفحه
۰۲/۱۷ ۴۹   کاربر ۱۸۲   صفحه
۰۲/۱۶ ۴۸   کاربر ۱۹۷   صفحه
۰۲/۱۵ ۴۷   کاربر ۲۳۲   صفحه
۰۲/۱۴ ۴۷   کاربر ۱۶۱   صفحه
۰۲/۱۳ ۷۲   کاربر ۲۵۱   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱,۹۰۲ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۱,۴۵۶ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۱,۳۲۴ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱,۲۴۳ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱,۵۳۸ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۱,۳۰۰ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱,۱۹۶ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۲,۵۵۸ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۴,۵۹۲ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۵,۲۰۴ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۶,۴۳۶ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵,۹۶۳ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۶,۵۹۸ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۷,۲۹۴ ۸ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۵,۹۳۸ ۷ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۵,۳۷۴ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۸,۱۱۶ ۹ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳,۵۲۹ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳,۲۴۲ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲,۷۶۶ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲,۶۵۸ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲,۴۲۲ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲,۳۸۲ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲,۵۳۶ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
ZZZ
ZZZ
۱۰,۰۰۷,۹۴۹ ۸۶ %
IRN
IRN
۱,۱۰۹,۱۹۳ ۹ %
USA
USA
۱۷۵,۷۵۶ ۲ %
GBR
GBR
۷۷,۱۹۹ ۱ %
ROM
ROM
۶۵,۴۱۷ ۱ %
DEU
DEU
۶۱,۴۳۸ ۱ %
RUS
RUS
۳۱,۵۲۸ ۰ %
FRA
FRA
۲۴,۷۲۰ ۰ %
DNK
DNK
۲۲,۴۵۹ ۰ %
PRT
PRT
۱۷,۷۳۳ ۰ %
CHN
CHN
۱۵,۳۴۷ ۰ %
CZE
CZE
۱۵,۱۱۵ ۰ %
VNM
VNM
۱۴,۴۱۳ ۰ %
LVA
LVA
۱۱,۷۷۵ ۰ %
ITA
ITA
۱۰,۲۴۰ ۰ %
CAN
CAN
۸,۹۰۵ ۰ %
NLD
NLD
۷,۶۹۱ ۰ %
CHL
CHL
۶,۱۵۳ ۰ %
IDN
IDN
۵,۹۱۹ ۰ %
SAU
SAU
۵,۷۶۶ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۲۴,۰۸۴ ۶۶ %
Firefox
Firefox
۷,۶۴۰ ۲۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۱,۲۲۸ ۳ %
Other
Other
۱,۱۹۴ ۳ %
Safari
Safari
۶۹۳ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۴۷۶ ۱ %
Mozilla
Mozilla
۳۲۴ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۳۰۲ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۶۰ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۲۱ ۰ %
Edge
Edge
۹۱ ۰ %
Opera
Opera
۲۸ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۷ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 10 ۱۱,۹۹۴ ۳۳ %
Windows 7 ۹,۸۹۸ ۲۸ %
Linux ۹,۵۸۶ ۲۷ %
Other ۱,۶۰۶ ۴ %
XP ۸۷۰ ۲ %
Windows 8 ۸۱۴ ۲ %
iOS ۶۲۹ ۲ %
Android ۲۳۵ ۱ %
Vista ۲۲۴ ۱ %
Windows 2003 ۷۳ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
جواب ۱۳۴
اداره کل ارتباطات اردبیل ۳۹
فناوری اردبیل ۳۰
امریه ۲۸
مدیر کل ۲۰
اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات اردبیل ۱۳
دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات اردبیل ۱۲
پیشخوان ۱۲
مخابرات اردبیل ۱۲
جمعیت استان اردبیل ۸
جمعیت اردبیل ۸
اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات تبریز ۸
ardebil.ict.gov.ir ۷
کاربرگ ۷
فناوری اطلاعات اردبیل ۷
اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل ۶
سرباز امریه ۶
اسلام ۶
gps دفتر پیشخوان انگوت سلطانی ۶
سایت مخابرات اردبیل ۶
اداره کل ارتباطات استان اردبیل ۵
سازمان فناوری اطلاعات اردبیل ۵
وزارت ارتباطات ۵
امریه سربازی ۵
آ لنی ۵
دکتر رزمی مدیر کل فناوری اردبیل ۵
اردبیل ۵
دوره مهارت آموزی کارکنان وظیفه ۵
شرکت پیشخوان خدمات ایران ۵
اپلیکیشن ۵
امریه سربازی استان اردبیل ۴
اداره کل ارتباطات زیرساخت استان اردبیل ۴
فناوری ارتباطات اردبیل ۴
حراست اداره کل ارتباطات وفناوری اطلاعات اردبیل ۴
دانشگاه ارمان سوله ۴
سجادی ۴
موقعیت جغرافیایی استان اردبیل ۴
دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دفاتر پیشخوان اردبیل ۴
مهارت آموزی کارکنان وظیفه ۴
اداره فناوری اطلاعات اردبیل ۴
پایش ۴
وزارت فتاوری و اطلاعات اردبیل Ardabil ۴
روستاهای مرزی ۴
فهرست دفاتر پیشخوان کشور mail ۴
اکوسیستم استارتاپی ۴
ardebil.ict ۴
قوانین و مقررات در بحث پدافند غیرعامل ۴
اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات اردبیل ۳
ترابیان ۳
آپا ۳