پرش به محتوای اصلی

خدمات دفاتر

به اطلاع کلیه دارندگان پروانه فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی میرساند؛ جهت ارائه خدمات برونسپاری شده از طریق این دفاتر با هماهنگی تامین کنندگان خدمات دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (به شرح جدول ذیل) اقدام نمایند.

 

فهرست تامین کنندگان خدمات دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی

#

نام شرکت

شناسه ملی

نشانی اینترنتی

حوزه ارائه خدمت در دفاتر

۱

تجارت الکترونیک فرهیختگان برتر

۱۴۰۰۸۴۲۵۳۲۷

www.fbi.ir

خدمات بیمه ای و خدمات آموزش و پرورش

۲

شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان

۱۰۳۲۰۲۰۸۱۵۲

www.epishkhan.ir

خدمات دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی

۳

شرکت توسعه اطلاعات و ارتباطات آتی ساز(آیتی ساز)

۱۴۰۰۸۰۱۹۷۰۰

www.itpishkhan.ir

خدمات دستگاه های اجرایی دولتی، خصوصی و قوه قضائیه

۴

شرکت فناوری اطلاعات مکارم شرق ایرانیان

۱۴۰۰۱۹۱۳۲۱۲

www.msisp.ir

تامین کننده خدمات شهرداری در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

5

شرکت نوین عرضه گستر هوشمند دهر                              

 14003976382 

www.zagma.ir

تامین کننده خدمات سازمان نقشه برداری کشور در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

6

شرکت چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات رجاء     

 14004904118

www.rajaco.com

تامین کننده خدمات سازمان محیط زیست در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

7

شرکت گرایش تازه کیش

 10861550327

www.gssint.com/fa

تامین کننده خدمات غیر حضوری بانک ملی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

8

شرکت پیشخوان تدارک ایرانیان

 14005049269

www.dmi24.ir

تامین کننده ارایه خدمات به مشتریان شرکت مخابرات ایران در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

9

شرکت توسعه الکترونیک دانش اترک

 14006616494

www.done.ir

تامین کننده خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

10

شرکت شبکه کاران سماء

 14005082159

www.samasp.ir

تامین کننده خدمات شهرداری و شرکت پست پیشگامان بادپا (پارسی پست) در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

11

شرکت هم راستا نوآوران سامان

 14007990086

www.hamrasta.com

تامین کننده خدمات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

12

شرکت تجارت فناوری اطلاعات همفکران تفاهم

 10104018451

www.hamfekran.net

تامین کننده خدمات وصول عوارض خودرو شهرداری ها در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

13

شرکت تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت

  14009542684

www.tkpishkhan.ir

تامین کننده خدمات وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت