خدمات دفاتر

به اطلاع کلیه دارندگان پروانه فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی میرساند؛ جهت ارائه خدمات برونسپاری شده از طریق این دفاتر با هماهنگی تامین کنندگان خدمات دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (به شرح جدول ذیل) اقدام نمایند.

 

564