پرش به محتوای اصلی

خدمات دفاتر

به اطلاع کلیه دارندگان پروانه فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی میرساند؛ جهت ارائه خدمات برونسپاری شده از طریق این دفاتر با هماهنگی تامین کنندگان خدمات دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (به شرح جدول ذیل) اقدام نمایند.

 

فهرست تامین کنندگان خدمات دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی

#

نام شرکت

شناسه ملی

نشانی اینترنتی

حوزه ارائه خدمت در دفاتر

۱

تجارت الکترونیک فرهیختگان برتر

۱۴۰۰۸۴۲۵۳۲۷

www.fbi.ir

خدمات بیمه ای و خدمات آموزش و پرورش

۲

شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان

۱۰۳۲۰۲۰۸۱۵۲

www.epishkhan.ir

خدمات دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی

۳

شرکت توسعه اطلاعات و ارتباطات آتی ساز(آیتی ساز)

۱۴۰۰۸۰۱۹۷۰۰

www.itpishkhan.ir

خدمات دستگاه های اجرایی دولتی، خصوصی و قوه قضائیه

۴

شرکت فناوری اطلاعات مکارم شرق ایرانیان

۱۴۰۰۱۹۱۳۲۱۲

www.msisp.ir

تامین کننده خدمات شهرداری در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

5

شرکت نوین عرضه گستر هوشمند دهر                              

 14003976382 

www.zagma.ir

تامین کننده خدمات سازمان نقشه برداری کشور در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

6

شرکت چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات رجاء     

 14004904118

www.rajaco.com

تامین کننده خدمات سازمان محیط زیست در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

7

شرکت گرایش تازه کیش

 10861550327

www.gssint.com/fa

تامین کننده خدمات غیر حضوری بانک ملی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

8

شرکت پیشخوان تدارک ایرانیان

 14005049269

www.dmi24.ir

تامین کننده ارایه خدمات به مشتریان شرکت مخابرات ایران در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

9

شرکت توسعه الکترونیک دانش اترک

 14006616494

www.done.ir

تامین کننده خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

10

شرکت شبکه کاران سماء

 14005082159

www.samasp.ir

تامین کننده خدمات شهرداری و شرکت پست پیشگامان بادپا (پارسی پست) در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

11

شرکت هم راستا نوآوران سامان

 14007990086

www.hamrasta.com

تامین کننده خدمات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج در دفاتر پیشخوان خدمات دولت