اخذ مجوز جدید

صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت منطبق با شرایط ذکر شده در ماده ۱ و ۹ آیین نامه اجرایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش غیردولتی به دو طریق صورت می پذیرد:
 
از طریق فراخوان های عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی :

در صورت وجود فراخوان فعال جهت اعطای مجوز دفتر پیشخوان خدمات دولت، مراتب (به همراه شرایط و مدارک لازم) از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین صفحه جاری به اطلاع عموم می رسد.

در حال حاضر فراخوان فعالی در زمینه واگذاری مجوز دفتر پیشخوان خدمات دولت در استان اردبیل موجود نمی­باشد.

 انتقال مجوز فعالیت سایر دارندگان پروانه های معتبر (بر اساس ماده ۵ آیین نامه اجرایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش غیردولتی) :

متقاضیان بعد از توافق با دارنده پروانه فعالیت، درخواست خود جهت انتقال امتیاز را به اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه می­دهند تا ضمن بررسی و تکمیل پرونده، نسبت به انتقال امتیاز اقدام شود.