پرش به محتوای اصلی

پرسش های متداول

1)     آیا می­توان با شرکتی که قبلاً به ثبت رسیده است، برای اخذ مجوز دفتر پیشخوان اقدام شود؟

بله، در صورتی که موضوع فعالیت شرکت مرتبط با دفاتر پیشخوان دولت/ ICT روستایی باشد، بلامانع است. درغیراین­صورت می­توان با تغییر در موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه، حائز شرایط اخذ مجوز فعالیت شد.

 

2)     حق امتیاز پروانه چگونه پرداخت می­شود؟

شماره شبای حساب تعیین شده به همراه شناسه پرداخت مخصوص به مسئولین دفاتر بصورت پیامک و ارسال قبض فیزیکی ابلاغ می گردد که ایشان می توانند با مراجعه به بانک دلخواه نسبت به پرداخت آن در مهلت تعیین شده اقدام نمایند.

 

3)     آیا می­توان حق امتیاز را بصورت اقساطی پرداخت کرد؟ چه مقدار زمان تا تسویه حساب مهلت داده می­شود؟

خیر؛ مبلغ و مهلت پرداخت در ابلاغیه مشخص می گردد که قابل تغییر، تقسیط و یا تخفیف نیست.

4)     آیا می­توان محل دفتر را از شهری/روستایی به شهری/روستای دیگر جابجا کرد؟

خیر، هرگونه جابجایی دفتر به شهر/روستایی خارج از محل مندرج در پروانه فعالیت ممنوع می­باشد.

 

5)     آیا می­توان محل دفتر پیشخوان/ICT روستایی را جابجا کرد؟

     بله، با رعایت شرایط مکانی مورد نیاز جهت مکان جدید، جابجایی بلامانع می­باشد.101010