پرش به محتوای اصلی

Visitors

17 User
16,703,551 User
2,701 User
17,630 User
10/5/2020 12:00:00 AM
74,481 User
DateUnique VisitPage Visit
04-23 57   User 74   Page
04-22 367   User 525   Page
04-21 403   User 826   Page
04-20 386   User 573   Page
04-19 388   User 570   Page
04-18 382   User 594   Page
04-17 403   User 693   Page
04-16 349   User 455   Page
04-15 372   User 556   Page
04-14 385   User 568   Page
04-13 360   User 536   Page
04-12 360   User 493   Page
04-11 370   User 541   Page
04-10 360   User 521   Page
04-09 348   User 446   Page
04-08 363   User 493   Page
04-07 354   User 481   Page
04-06 393   User 569   Page
04-05 386   User 546   Page
04-04 415   User 562   Page
04-03 390   User 513   Page
04-02 326   User 430   Page
04-01 359   User 469   Page
03-31 363   User 516   Page
03-30 376   User 523   Page
03-29 359   User 495   Page
03-28 367   User 494   Page
03-27 373   User 539   Page
03-26 334   User 447   Page
03-25 356   User 486   Page
HourVisit countVisit percent

Hour 0 To 1
5,553 3 %

Hour 1 To 2
4,837 2 %

Hour 2 To 3
4,533 2 %

Hour 3 To 4
4,242 2 %

Hour 4 To 5
4,442 2 %

Hour 5 To 6
4,219 2 %

Hour 6 To 7
4,065 2 %

Hour 7 To 8
6,235 3 %

Hour 8 To 9
9,723 5 %

Hour 9 To 10
11,418 6 %

Hour 10 To 11
13,674 7 %

Hour 11 To 12
15,325 8 %

Hour 12 To 13
14,489 7 %

Hour 13 To 14
13,703 7 %

Hour 14 To 15
11,225 6 %

Hour 15 To 16
9,784 5 %

Hour 16 To 17
12,423 6 %

Hour 17 To 18
7,931 4 %

Hour 18 To 19
7,787 4 %

Hour 19 To 20
7,091 4 %

Hour 20 To 21
7,150 4 %

Hour 21 To 22
6,678 3 %

Hour 22 To 23
6,742 3 %

Hour 23 To 24
6,525 3 %
Country NameVisit countVisit percent
ZZZ
ZZZ
14,903,759 90 %
IRN
IRN
1,119,027 7 %
USA
USA
178,118 1 %
GBR
GBR
77,698 0 %
ROM
ROM
67,163 0 %
DEU
DEU
66,803 0 %
RUS
RUS
32,812 0 %
FRA
FRA
24,782 0 %
TUR
TUR
22,930 0 %
DNK
DNK
22,543 0 %
PRT
PRT
17,791 0 %
CHN
CHN
15,516 0 %
CZE
CZE
15,134 0 %
VNM
VNM
14,419 0 %
LVA
LVA
11,777 0 %
ITA
ITA
10,298 0 %
CAN
CAN
9,006 0 %
NLD
NLD
7,912 0 %
CHL
CHL
6,155 0 %
IDN
IDN
5,930 0 %
Browser NameVisit countVisit percent
Chrome
Chrome
57,139 63 %
Firefox
Firefox
16,360 18 %
Safari
Safari
4,979 5 %
Mozilla
Mozilla
3,648 4 %
Other
Other
3,283 4 %
IE 9.0
IE 9.0
1,834 2 %
Opera
Opera
874 1 %
IE 11.0
IE 11.0
731 1 %
IE 10.0
IE 10.0
620 1 %
IE 6.0
IE 6.0
471 1 %
IE 8.0
IE 8.0
372 0 %
Edge
Edge
306 0 %
IE 7.0
IE 7.0
205 0 %
OS NameVisit countVisit percent
Linux 30,060 36 %
Windows 7 19,171 23 %
Windows 10 19,145 23 %
Other 5,956 7 %
iOS 3,431 4 %
Windows 8 2,341 3 %
XP 1,770 2 %
Vista 774 1 %
Android 644 1 %
FreeBSD 312 0 %
Windows 2003 183 0 %
WebOS 24 0 %
Windows Mobile 0 0 %
Search keywords 
testing 1,003
جواب 134
مخابرات اردبیل 54
اداره کل ارتباطات اردبیل 50
فناوری اردبیل 32
امریه 31
مدیر کل 26
licensing.cra.ir 21
ardebil.ict.gov.ir 20
سایت مخابرات اردبیل 16
اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات اردبیل 15
مخابرات استان اردبیل 14
پیشخوان 13
دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات اردبیل 12
فناوری اطلاعات اردبیل 12
اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل 11
www.ardebil.ict.gov.ir 10
امریه سربازی 9
جمعیت استان اردبیل 9
اداره فناوری اطلاعات اردبیل 9
جمعیت اردبیل 8
اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات تبریز 8
ورود اطلاعات 8
سازمان فناوری اطلاعات اردبیل 7
کاربرگ 7
pishkhanict.ir 7
پارس آباد 7
ترابیان 6
مجوز 6
اردبیل 6
سرباز امریه 6
اسلام 6
gps دفتر پیشخوان انگوت سلطانی 6
60 گیگ 6
اداره کل ارتباطات استان اردبیل 5
فناوری ارتباطات اردبیل 5
وزارت ارتباطات 5
آ لنی 5
دکتر رزمی مدیر کل فناوری اردبیل 5
دوره مهارت آموزی کارکنان وظیفه 5
شرکت پیشخوان خدمات ایران 5
شبکه ملی اطلاعات 5
اپلیکیشن 5
امریه سربازی استان اردبیل 4
اداره کل اطلاعات استان اردبیل 4
اداره کل ارتباطات زیرساخت استان اردبیل 4
مدیر 4
حراست اداره کل ارتباطات وفناوری اطلاعات اردبیل 4
دانشگاه ارمان سوله 4
سجادی 4