پرش به محتوای اصلی

Visitors

11 User
27,597,105 User
19,308 User
90,697 User
9/8/2021 12:00:00 AM
85,576 User
DateUnique VisitPage Visit
05-20 303   User 351   Page
05-19 862   User 1,028   Page
05-18 753   User 994   Page
05-17 632   User 799   Page
05-16 646   User 917   Page
05-15 778   User 1,017   Page
05-14 664   User 832   Page
05-13 608   User 748   Page
05-12 575   User 732   Page
05-11 629   User 812   Page
05-10 623   User 852   Page
05-09 631   User 840   Page
05-08 636   User 865   Page
05-07 637   User 880   Page
05-06 621   User 808   Page
05-05 627   User 820   Page
05-04 616   User 805   Page
05-03 575   User 805   Page
05-02 631   User 885   Page
05-01 681   User 1,011   Page
04-30 654   User 1,042   Page
04-29 625   User 994   Page
04-28 627   User 1,299   Page
04-27 663   User 1,239   Page
04-26 632   User 1,661   Page
04-25 725   User 1,192   Page
04-24 671   User 862   Page
04-23 624   User 780   Page
04-22 624   User 767   Page
04-21 610   User 798   Page
HourVisit countVisit percent

Hour 0 To 1
15,499 3 %

Hour 1 To 2
15,158 3 %

Hour 2 To 3
14,809 3 %

Hour 3 To 4
13,704 3 %

Hour 4 To 5
14,101 3 %

Hour 5 To 6
13,901 3 %

Hour 6 To 7
13,770 3 %

Hour 7 To 8
16,461 4 %

Hour 8 To 9
21,235 5 %

Hour 9 To 10
23,835 5 %

Hour 10 To 11
26,230 6 %

Hour 11 To 12
27,678 6 %

Hour 12 To 13
26,571 6 %

Hour 13 To 14
25,359 6 %

Hour 14 To 15
22,213 5 %

Hour 15 To 16
20,552 4 %

Hour 16 To 17
23,118 5 %

Hour 17 To 18
18,615 4 %

Hour 18 To 19
18,561 4 %

Hour 19 To 20
17,425 4 %

Hour 20 To 21
17,469 4 %

Hour 21 To 22
17,253 4 %

Hour 22 To 23
17,443 4 %

Hour 23 To 24
16,651 4 %
Country NameVisit countVisit percent
ZZZ
ZZZ
22,974,754 84 %
IRN
IRN
3,289,756 12 %
USA
USA
275,591 1 %
DEU
DEU
241,762 1 %
ROM
ROM
194,532 1 %
GBR
GBR
171,314 1 %
RUS
RUS
110,810 0 %
FRA
FRA
29,896 0 %
DNK
DNK
27,904 0 %
CHN
CHN
26,274 0 %
TUR
TUR
24,478 0 %
CZE
CZE
18,682 0 %
PRT
PRT
18,410 0 %
SWE
SWE
17,472 0 %
ITA
ITA
16,091 0 %
VNM
VNM
14,790 0 %
ESP
ESP
14,630 0 %
CAN
CAN
12,993 0 %
LVA
LVA
11,832 0 %
NLD
NLD
11,502 0 %
Browser NameVisit countVisit percent
Chrome
Chrome
152,831 60 %
Firefox
Firefox
34,792 14 %
Safari
Safari
20,909 8 %
Mozilla
Mozilla
15,939 6 %
Other
Other
12,110 5 %
Opera
Opera
9,117 4 %
IE 9.0
IE 9.0
2,632 1 %
Edge
Edge
1,899 1 %
IE 11.0
IE 11.0
1,865 1 %
IE 6.0
IE 6.0
1,533 1 %
IE 7.0
IE 7.0
1,125 0 %
IE 10.0
IE 10.0
983 0 %
IE 8.0
IE 8.0
788 0 %
OS NameVisit countVisit percent
Linux 95,761 43 %
Windows 10 37,321 17 %
Windows 7 34,476 16 %
Other 24,691 11 %
iOS 13,285 6 %
Windows 8 6,457 3 %
XP 3,627 2 %
Vista 2,536 1 %
FreeBSD 1,617 1 %
Android 1,542 1 %
Windows 2003 718 0 %
WebOS 124 0 %
Windows Mobile 0 0 %
Search keywords 
testing 1,003
جواب 134
مخابرات اردبیل 65
اداره کل ارتباطات اردبیل 50
امریه 33
فناوری اردبیل 32
مدیر کل 26
ardebil.ict.gov.ir 22
licensing.cra.ir 22
سایت مخابرات اردبیل 17
اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات اردبیل 16
فناوری اطلاعات اردبیل 15
مخابرات استان اردبیل 15
اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل 13
پیشخوان 13
دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات اردبیل 12
www.ardebil.ict.gov.ir 12
اردبیل 10
امریه سربازی 9
جمعیت استان اردبیل 9
اداره فناوری اطلاعات اردبیل 9
شبکه ملی اطلاعات 9
جمعیت اردبیل 8
اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات تبریز 8
pishkhanict.ir 8
ورود اطلاعات 8
سازمان فناوری اطلاعات اردبیل 7
کاربرگ 7
گرمی 7
پارس آباد 7
ترابیان 6
مجوز 6
سرباز امریه 6
اسلام 6
gps دفتر پیشخوان انگوت سلطانی 6
60 گیگ 6
مرز 6
اداره کل ارتباطات استان اردبیل 5
فناوری ارتباطات اردبیل 5
وزارت ارتباطات 5
موقعیت جغرافیایی استان اردبیل 5
آ لنی 5
دکتر رزمی مدیر کل فناوری اردبیل 5
دوره مهارت آموزی کارکنان وظیفه 5
شرکت پیشخوان خدمات ایران 5
اپلیکیشن 5
اداره کل مخابرات اردبیل 5
idi 5
امریه سربازی استان اردبیل 4
اداره کل اطلاعات استان اردبیل 4