پرش به محتوای اصلی

پارس آباد و اصلاندوز

وضعیت ارتباطی شهرستان های پارس آباد و اصلاندوز

ردیف

عنوان شاخص

واحد اندازه­ گیری

وضعیت موجود

1

تعداد روستاهای دارای سکنه

مکان

244

2

تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی

مکان

241

3

تعداد روستاهای دارای اینترنت پرسرعت

مکان

131

4

تعداد روستاهای دارای تلفن همراه

 (بالای 20 خانوار)

مکان

122

5

تعداد تلفن ثابت دایری شهرستان

شماره

43869

6

تعداد سایت­های همراه اول

دستگاه

92

7

تعداد سایت­های ایرانسل

دستگاه

41

8

تعداد سایت­های رایتل

دستگاه

3

9

تعداد دفاتر پیشخوان دولت (شهری)

دفتر

21

10

تعداد دفاتر ارتباطی روستایی

 (ICT روستایی)

دفتر

3