پرش به محتوای اصلی

نیر

وضعیت ارتباطی شهرستان نیر

ردیف

عنوان شاخص

واحد اندازه ­گیری

وضعیت موجود

1

تعداد روستاهای دارای سکنه

مکان

99

2

تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی

مکان

99

3

تعداد روستاهای دارای اینترنت پرسرعت

مکان

35

4

تعداد روستاهای دارای تلفن همراه

 (بالای 20 خانوار)

مکان

67

5

تعداد تلفن ثابت دایری شهرستان

شماره

10338

6

تعداد سایت­های همراه اول

دستگاه

4

7

تعداد سایت­های ایرانسل

دستگاه

5

8

تعداد دفاتر پیشخوان دولت (شهری)

دفتر

5