پرش به محتوای اصلی

نمین

وضعیت ارتباطی شهرستان نمین

ردیف

عنوان شاخص

واحد اندازه­ گیری

وضعیت موجود

1

تعداد روستاهای دارای سکنه

مکان

91

2

تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی

مکان

91

3

تعداد روستاهای دارای اینترنت پرسرعت

مکان

74

4

تعداد روستاهای دارای تلفن همراه

 (بالای 20 خانوار)

مکان

62

5

تعداد تلفن ثابت دایری شهرستان

شماره

19682

6

تعداد سایت­های همراه اول

دستگاه

12

7

تعداد سایت­های ایرانسل

دستگاه

15

8

تعداد دفاتر پیشخوان دولت (شهری)

دفتر

7

9

تعداد دفاتر ارتباطی روستایی

 (ICT روستایی)

دفتر

2