پرش به محتوای اصلی

کوثر

اطلاعات ارتباطی شهرستان کوثر

ردیف

عنوان شاخص

واحد اندازه ­گیری

وضعیت موجود

1

تعداد روستاهای دارای سکنه

مکان

99

2

تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی

مکان

97

3

تعداد روستاهای دارای اینترنت پرسرعت

مکان

11

4

تعداد روستاهای دارای تلفن همراه

(بالای 20 خانوار)

مکان

49

5

تعداد تلفن ثابت دایری شهرستان

شماره

9476

6

تعداد سایت­های همراه اول

دستگاه

38

7

تعداد سایت­های ایرانسل

دستگاه

6

8

تعداد دفاتر پیشخوان دولت (شهری)

دفتر

2