پرش به محتوای اصلی

اطلاعات مربوط به سرویس های ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل تا پایان شهریور ماه 1399

ردیف

عنوان شاخص

واحد اندازه گیری

وضیعت موجود

1

تعداد کل روستاهای استان

مکان

1708

2

تعداد روستاهای دارای سکنه

مکان

1692

3

تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی

مکان

1650

4

تعداد روستاهای دارای اینترنت پر سرعت

روستا

858

5

تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی

( بالای 20 خانوار )

مکان

1011

6

تعداد مراکز مخابراتی

مرکز

417

7

تعداد تلفن ثابت منصوبه استان

شماره

514500

8

تعداد تلفن ثابت دایری استان

شماره

414209

9

ضریب نفوذ تلفن ثابت

درصد

31/72

10

پوشش ارتباطی استان

درصد

98/83

11

پهنای باند دسترسی استان

Gbps

220

12

پهنای باند واگذار شده به مشترکین

Gbps

138

13

ظرفیت شبکه انتقال

Gbps

211

14

تعداد تلفن همراه اول واگذار شده

 (دائمی و اعتباری)

شماره

1379283

15

تعدادسایت هایهمراه اول

دستگاه

1198

16

ضریب نفوذ تلفن همراه اول

درصد

75/13

17

پوشش جاده ای تلفن همراه اول

درصد

93/47

18

تعداد تلفن همراه ایرانسل واگذار شده

 ( دائمی و اعتباری )

شماره

1140953

19

تعدادسایت هایایرانسل

دستگاه

828

20

ضریب نفوذ تلفن همراه ایرانسل

در صد

51/06

21

پوشش جاده­ای تلفن همراه ایرانسل

درصد

69/59

22

تعدادتلفن همراه  رایتل واگذار شده

شماره

135837

23

ضریب نفوذ تلفن همراه رایتل

درصد

6/45

24

تعدادسایت هایرایتل

دستگاه

40

25

تعداد مشترکین مبین نت(WiMax)

پورت

979

26

تعداد مشترکین پهن باند ثابت و FTTH

پورت

108784

27

تعداد مشترکین پهن باند TD-LTE و FCP

پورت

7014

28

تعداد اپراتورهایPAP

شرکت

8

29

ضریب نفوذ کاربران اینترنت

درصد

76/6

30

تعداد دفاتر پیشخوان دولت ( شهری )

دفتر

162

31

تعداد دفاتر ارتباطی روستایی

( ICT روستایی )

دفتر

327

32

ترافیک کل مرسولات پستی

مرسوله

287953

33

سرانه مرسولات پستی تا پایان شهریور ماه 99

مرسوله

5/21