اطلاعات مربوط به سرویسهای ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل تا پایان شهریور ماه 1398

ردیف

عنوان شاخص

واحد اندازه گیری

وضیعت موجود

1

تعداد مراکز مخابراتی

مرکز

417

2

تعداد تلفن ثابت منصوبه استان

شماره

514500

3

تعدا تلفن دایری

شماره

403047

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت

درصد

31/7

5

تعداد تلفن همراه اول واگذار شده (دائمی و اعتباری)

شماره

784720

6

تعداد BTS همراه اول

دستگاه

881

7

ضریب نفوذ تلفن همراه اول

درصد

61/8

8

پوشش جاده ای تلفن همراه اول

درصد

90/3

9

تعداد تلفن همراه  ایرانسل واگذار شده(دائمی و اعتباری)

شماره

497788

10

تعداد BTS ایرانسل

دستگاه

456

11

ضریب نفوذ تلفن همراه ایرانسل

در صد

                 41/41

12

پوشش جاده­ای تلفن همراه ایرانسل

درصد

62/07

13

تعدادتلفن همراه  رایتل واگذار شده

شماره

22508

14

ضریب نفوذ تلفن همراه رایتل

درصد

1/36

15

تعداد BTS رایتل

دستگاه

34

16

تعداد مشترکین مبین نت(WiMax)

پورت

1423

17

تعداد BTS مبین نت

دستگاه

18

 


18

 


 

تعداد  کل روستاهای استان

مکان

1848

تعداد روستاهای دارای سکنه

مکان

1699

تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی

مکان

1629

تعداد روستاهای دارای تلفن عمومی

مکان

45

تعداد روستاهای دارای اینترنت پر سرعت

دستگاه

830

19

تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی

بالای 20 خانوار

مکان

1017

زیر 20 خانوار

مکان

612

20

تعداد روستاهای زیر 20 خانوار دارای یک ارتباط تلفنی

دستگاه

45

21

تعداد مشترکان اینترنت پر سرعت واگذار شده توسط مخابرات استان

پورت

88832

22

تعداد مشترکان اینترنت پر سرعت واگذار شده توسط PAP ها

پورت

50365

23

تعداد اپراتورهای PAP

شرکت

8

24

ضریب نفوذ کاربران اینترنت

درصد

67/68

25

تعداد دفاتر پیشخوان دولت

شهری

دفتر

129

روستایی

دفتر

30

26

تعداد دفاتر ارتباطی روستایی ( ict روستایی)

دفتر

320

27

فیبر نوری مخابرات

کیلومتر

4763
28  فیبر نوری زیرساخت
 کیلومتر 1434

29

ترافیک  کل مرسولات پستی

مرسوله

349444

30

سرانه مرسولات پستی تا پایان شهریور سال98

مرسوله

1