پرش به محتوای اصلی

وضعیت جمعیت و خانوار استان اردبیل

 طبق آخرین سرشماری سال 1395 ، جمعیت استان اردبیل 1270420 نفر بوده و تعداد خانوار استان اردبیل 377423 خانوار می باشد.