تقسیمات کشوری استان اردبیل

استان اردبیل طبق آمار استانداری دارای 10 شهرستان، 23شهر، 26بخش و 68 دهستان می باشد.

اسامی شهرستان های اردبیل بشرح ذیل می باشد:

1.اردبیل

2.بیله سوار

3.پارس آباد

4.خلخال

5.سرعین

6.کوثر

7.گرمی

8.مشگین شهر

9.نمین

10.نیر