پرش به محتوای اصلی

      

دکتر بهروز رزمی

 

شهریار سرداری

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل

تلفن: 33743578 - 045

نمابر: 33744523 -045