پرش به محتوای اصلی

      صندوق انتقادات  

     شماره تلفن جهت هرگونه پیشنهاد و انتقاد:

33747971 - 045

33747974 - 045

شماره فکس : 33744523 - 045

      ایمیل جهت هرگونه پیشنهاد و انتقاد: b.razmi@ict.gov.ir