پرش به محتوای اصلی

نشانی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل : شهرک اداری بعثت - روبروی بانک ملی

شماره تماس:

33747971- 045

33747974 - 045

33744527 - 045

شماره فکس : 33744523 - 045